Malice in kosila:

Prejeli nepovratna sredstva za izboljšanje poslovnih procesov

 

Naziv projekta: Izboljšanje procesov pri poslovanju podjetja ŠTORMAN d.o.o.

Kratek opis: Cilj operacije je pripraviti načrt za izboljšave poslovnih procesov, z namenom dolgoročnega povečanja dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Izvajalski organ je SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Nazaj